top of page

Verder richt de praktijk zich op de preverbale logopedie. Deze specialisatie binnen de logopedie

focust zich op de vroege spraak- en taalontwikkeling en de problemen die zich kunnen voordoen bij het (leren) eten en drinken. Wij voldoen aan de kwaliteitsnormen, zoals die tegen-woordig gevraagd worden. De aan de praktijk verbonden logopedisten  staan ingeschreven in het Basis- en/of Kwaliteitsregister voor Paramedici.  Door het volgen van na- en bijscholing blijven zij hun kennis en vaardigheden ontwikkelen. Door intensief contact met scholen, school-begeleidingsdiensten, medici en paramedici kunnen wij "zorg op maat" bieden.

 

LEES VERDER

bottom of page