TARIEVEN EN DECLARATIES

Logopedische zorg wordt in 2019 volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Logopediepraktijk Vianen heeft contracten met alle zorgverzekeringen in Nederland.

Uw zorgverzekeraar vergoedt het onderzoek en de behandeling van de logopedie. Voor volwassen (18 jaar en ouder) geldt een eigen risico dat is vastgelegd in de overeenkomst met uw zorgverzekeraar. Kijk dit goed na in de polisvoorwaarden. Het eigen risico wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Moet u logopedie volgen vanwege het leren van een tweede taal en/of dyslexie? Dan wordt de logopedie niet altijd vergoed. In dat geval zult u de kosten dus zelf moeten vergoeden.

Tarieven zonder zorgverzekering

Bij ons kunt u ook terecht als u geen zorgverzekering heeft of als u geholpen wilt worden voor hulp die niet binnen de zorgverzekering valt. Voor de afgenomen zittingen krijgt u een rekening thuisgestuurd, die u zelf moet voldoen.

De prijzen zoals genoemd in Tabel 1 gelden vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2019 en als de behandeling buiten de voorwaarden van je zorgverzekering valt. Logopedie is vrijgesteld van BTW.

 

TABEL 1: DIENST (ZITTING)

TARIEF

Anamnese en onderzoek na verwijzing. € 82,00         

Eenmalig onderzoek. € 82,00        

Individuele zitting reguliere logopedie. € 41,00        

Individuele zitting preverbale logopedie. € 82,00

Toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling. € 23,00

Telefonische zitting*. € 21,00

Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt*. € 41,00

 

* Wordt door sommige zorgverzekeraars (deels) vergoed.

 

EXTRA INFORMATIE M.B.T. INTERCOLLEGIAAL OVERLEG 

Wij merken dat er steeds vaker door scholen en andere instanties (bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden passend onderwijs) een beroep gedaan wordt op de specifieke deskundigheid van de logopedisten in onze praktijk in de vorm van een intercollegiaal overleg. Tijdens een dergelijk overleg vindt er afstemming plaats met de leerkracht, intern begeleider en/of de ambulant- of trajectbegeleider om de zorg rondom de desbetreffende leerling zo optimaal mogelijk te coördineren. Daarnaast neemt vanuit scholen en andere instanties ook de vraag naar logopedische onderzoekverslagen en logopedische behandelverslagen toe. Wij merken echter met enige regelmaat dat er nog onduidelijkheid bestaat over de onkosten van deze werkzaamheden.

Leerlingen met bijvoorbeeld een spraak- of taalstoornis op een reguliere basisschool krijgen behandeling van een logopedist op de kosten van de zorgverzekeraar. De afstemming tussen zorg en onderwijs wordt door alle partijen als een grote meerwaarde ervaren. Echter, de tijd die met deze afstemming gemoeid is, mag wettelijk gezien niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Daarnaast neemt door de invoering van passend onderwijs de vraag naar het verrichten van onderzoek en het maken van een logopedisch verslag voor bijvoorbeeld de aanvraag van een (her)indicatie voor een cluster 2 arrangement toe. Voor deze aanvraag moet vaak onderzoek worden gedaan dat niet binnen het logopedisch behandelplan van de leerling past. Het onderzoek en de bijbehorende verslaggeving kost tijd, dat ook wettelijk gezien niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd mag worden.

Als een derde partij (niet zijnde de verwijzer) aan de logopedist extra informatie of werkzaamheden vraagt, brengt Logopedisch Centrum Nouwels voor deze werkzaamheden onkosten in rekening. Denk hierbij aan de aanwezigheid en inbreng van een logopedist bij een intercollegiaal overleg, het uitvoeren van extra onderzoek op aanvraag met daarbij een uitgebreid verslag met interpretaties van de onderzoeksgegevens die niet standaard uit het jaarlijkse verslag te halen zijn of passen binnen het logopedisch behandelplan van de leerling. 

De aanvrager dient deze werkzaamheden te vergoeden. Zie tabel 2 voor de tarieven.

 

TABEL 2: DIENSTEN DIE NIET WORDEN VERGOED DOOR DE ZORGVERZEKERAAR

TARIEF 

Overleg met derden per 30 minuten (cliënt-/leerlingbespreking)**.  € 41,00                                                   

Uittoeslag bij overleg met derden (ongeacht het aantal kilometers)**. € 23,00                                              

Verslaglegging aan derden (per 30 minuten)**. € 41,00                                                                                  

Telefonisch overleg met derden per 15 minuten (cliënt-/leerlingbespreking)**. € 21,00                                 

Beantwoording van vragen in het kader van cliënt-/leerlingbespreking via mail (per mail)**. € 21,00           

Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak***. € 34,00                                                                           

 

**   De aanvrager van deze dienst krijgt de factuur toegezonden en dient deze te voldoen.
*** De cliënt krijgt zelf de factuur toegezonden en dient deze zelf te voldoen.

Hier vind je de uitgebreide betalingsvoorwaarden (Volgend stuk in een link): 

Betalingsvoorwaarden 

Logopediepraktijk Vianen heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De logopedie is in de basisverzekering opgenomen en wordt 100% vergoed. Voor volwassenen, ouderen vanaf 18 jaar, wordt eerst het eigen risico aangesproken. Logopediepraktijk Vianen declareert rechtstreeks bij de zorgverzekering. Zie voor meer informatie uw polisvoorwaarden