De problemen die door de logopedist behandeld worden, kunnen op verschillende gebieden liggen, zoals:

  • Taal en taalontwikkeling;

  • Spraak en spraakontwikkeling;

  • Meertaligheid;

  • Stem, lichaamshouding en adem;

  • Eten en drinken/slikproblemen;

  • Gehoor of problemen met auditieve vaardigheden;

  • Problemen met de vloeiendheid van de spraak;

  • Lees- en spellingsproblemen;

  • Spraak/taalproblemen als gevolg van een neurologische aandoening;

  • Preverbale logopedie: logopedie bij zeer jonge kinderen.

VIDEO 'LOGOPEDIE LOONT'